Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2010

Kinh nghiệm về CATALYST và XFCE trên Archlinux

Tôi đang dùng Archlinux 64-bit trên laptop HP Probook 4515s. Card màn hình của nó là ATI 3200HD. Trước đây, tôi thử cài driver độc quyền cho nó theo hướng dẫn tại: http://wiki.archlinux.org/index.php/ATI_Catalyst


Tóm tắt cách cài đặt CATALYST:


1- Thêm server vào pacman.conf:

[catalyst]
Server = http://catalyst.apocalypsus.net/repo/catalyst/x86_642- Cài đặt:

# pacman -Syu
# pacman -Rd libgl
# pacman -S catalyst
# pacman -S lib32-catalyst-utils
# aticonfig --initial
# pacman -Rd xorg-server
# pacman -S xorg-server-1.7-catalyst-maximize-fix


NHẬN XÉT: Chất lượng xử lý đồ họa không vượt trội driver nguồn mở quá nhiều, chữ "Session Type" và chữ "Menu" trên màn hình đăng nhập hơi bị khuyết, lúc tắt máy thì màn hình trạng thái trông xấu hơn và chậm hơn một chút, tài nguyên hệ thống cũng bị ngốn nhiều hơn.


Do vậy tôi quyết định gỡ bỏ "catalyst" và cài lại "xf86-video-ati" (driver nguồn mở cho card màn hình ATI):

# pacman -Rsn xorg-server-1.7-catalyst-maximize-fix
# pacman -S xorg-server
# pacman -S lib32-libgl
# pacman -S lib32-mesa
# pacman -S xf86-video-ati
# mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf-catalyst


KẾT QUẢ: Sau khi thay thế "catalyst" bằng "xf86-video-ati", rồi xóa hết mấy user khách, chỉ để 1 user chính. Thì mức chiếm dụng hệ thống của Archlinux phiên bản 64-bit giảm đáng kể.


Mức chiếm dụng hệ thống khi đăng nhập vào KDEmod (64-bit):

Từ KDEmod


Bây giờ tôi chạy cả Xfce cùng với KDEmod. (Tham khảo: http://wiki.archlinux.org/index.php/Xfce)

# pacman -S xfce4
# pacman -S gamin
# pacman -S xfce4-goodies
(Nhưng không cần, và cũng không nên cài hết cái gói trong nhóm này)

Các gói lẻ trong nhóm xfce4-goodies nên cài là: thunar-archive-plugin, thunar-media-tags-plugin, thunar-volman, xfce4-battery-plugin, xfce4-clipman-plugin, xfce4-cpufreq-plugin, xfce4-cpugraph-plugin, xfce4-datetime-plugin, xfce4-datetime-plugin, xfce4-diskperf-plugin, xfce4-fsguard-plugin, xfce4-genmon-plugin, xfce4-messenger-plugin, xfce4-mount-plugin, xfce4-mpc-plugin, xfce4-netload-plugin, xfce4-power-manager, xfce4-quicklauncher-plugin, xfce4-screenshooter, xfce4-sensors-plugin, xfce4-systemload-plugin, xfce4-taskmanager, xfce4-timer-plugin, xfce4-verve-plugin, xfce4-wavelan-plugin, thunar-thumbnailers


Nếu chỉ cài các gói nêu trên thì chạy lệnh:

# pacman -S thunar-archive-plugin thunar-media-tags-plugin thunar-volman xfce4-battery-plugin xfce4-clipman-plugin xfce4-cpufreq-plugin xfce4-cpugraph-plugin xfce4-datetime-plugin xfce4-datetime-plugin xfce4-diskperf-plugin xfce4-fsguard-plugin xfce4-genmon-plugin xfce4-messenger-plugin xfce4-mount-plugin xfce4-mpc-plugin xfce4-netload-plugin xfce4-power-manager xfce4-quicklauncher-plugin xfce4-screenshooter xfce4-sensors-plugin xfce4-systemload-plugin xfce4-taskmanager xfce4-timer-plugin xfce4-verve-plugin xfce4-wavelan-plugin thunar-thumbnailers

(Sau khi cài gói "thunar-thumbnailers" có thể cần chạy lệnh: $ /usr/lib/thunar-vfs-update-thumbnailers-cache-1 để nạp lại các thumbnailers)


Diện mạo Xfce được chỉnh cho giống KDE:

Từ KDEmod

GTK theme là "kde44-oxygen-molecule" (http://kde-look.org/content/show.php/Oxygen-Molecule+KDE+%26+GTK%2B+unified+theme?content=103741)

Còn theme của Windows Manager là "Oxygen-xfwm4" (http://xfce-look.org/content/show.php/Oxygen-xfwm4?content=88368)


Mức chiếm dụng hệ thống khi đăng nhập vào Xfce (64-bit):

Từ KDEmod

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét