Thứ Tư, 9 tháng 6, 2010

Archlinux x86_64 không dễ dàng với HP Probook 4515s

Đây là một khó khăn lớn tôi gặp phải với hệ điều hành Archlinux, phiên bản 64-bit (x86_64), trên Laptop HP Probook 4515s:

* Biểu hiện: Máy tính thỉnh thoảng bị treo khi đang trong tiến trình UDEV (tự động dò tìm phần cứng)

** Phỏng đoán: Có vấn đề với Firmware hoặc card màn hình ATI Radeon HD 3200 (đã cài driver là xf86-video-ati)

*** XỬ LÝ:

Sửa mục: MOD_AUTOLOAD=(yes) trong file "/etc/rc.conf", thành ra: MOD_AUTOLOAD=(no)
(Mục đích: vô hiệu UDEV)

Khởi động vào Archlinux ở chế độ dòng lệnh, rồi chạy lệnh:
# dmesg | grep firmware
(để biết module nào cần thêm firmware, và có thiếu firmware nào)

Được kết quả: ............................................
r600_cp: Failed to load firmware "radeon/R600_rlc.bin"
[drm:r600_startup] *ERROR* Failed to load firmware!

Search trên forum của Archlinux với thông tin trên tôi đã tìm ra cách xử lý:
Cài gói "radeon_ucode""radeon-initrd" trên AUR.

Sau đó thêm module "radeon" vào sau "base""udev" trong mục HOOKS của file "/etc/mkinitcpio.conf"

Rồi chạy lệnh:
# mkinitcpio -p kernel26 (để build lại nhân linux)

Khi sửa lại file "rc.conf" như cũ rồi khởi động lại thì kết quả còn tệ hơn.
Vậy, chỉ còn khả năng chế độ KMS của nhân linux nhằm hỗ trợ card màn hình ATI gây ra lỗi.

Tôi lại sửa file "rc.conf":
MOD_AUTOLOAD=(yes) thì sửa thành: MOD_AUTOLOAD=(no)
MODULES=() thì sửa thành: MODULES=(sky2)
(Mục đích: nạp driver cho card mạng Marvell Ethernet, để có thể nối mạng Internet)

Khởi động vào Archlinux ở chế độ dòng lệnh, cài gói "hwdetect" rồi chạy lệnh:
# hwdetect --modules >> /tmp/4515mod.log
(để ghi danh sách module - driver của máy tính vào file "/tmp/4515mod.log")

Được kết quả: MODULES=(..... amd64_edac_mod ..... drm_kms_helper .....)

Cuối cùng, tôi sửa file "rc.conf" như sau thì có vẻ ổn:
MOD_AUTOLOAD=(yes)
MODULES=(!amd64_edac_mod !drm_kms_helper sky2 bluetooth rfkill wl lib80211)

** Giải thích thêm:

1- Khi thử nghiệm cho MODULES load tất cả các module có trong danh sách trong file "/tmp/4515mod.log" thì tôi phát hiện ra có cả lỗi với "amd64_edac_mod"

2- "drm_kms_helper" liên quan đến chế độ KMS của nhân Linux

3- UDEV không nhận được Card Wifi của tôi (Broadcom BCM4312 - đã cài driver là broadcom-wl từ AUR) nên tôi cũng phải thêm "wl""lib80211" vào mục MODULES trong "rc.conf". Tiện thể tôi cho luôn "sky2", "bluetooth""rfkill" cho chắc ăn.

(Lưu ý: Danh sách trong file "/tmp/4515mod.log" có đủ cả sky2, bluetooth, rfkill, wl và lib80211)

QUAN TRỌNG: Xem tiếp bài viết sau: Archlinux và HP Probook 4515s - Thực chất vấn đề

1 nhận xét:

  1. Bài viết mới có chút thay đổi!

    (Cập nhật ngày 10/06/2010)

    Trả lờiXóa