Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010

Giới thiệu Blog của anh ZXC232

Hồi mới tìm hiểu về Linux, ngoài việc search ở Google, xem thông tin tại DistroWatch và đọc WIKI tại trang Web của các Distro Linux, thì còn có 2 nơi mà tôi đã học hỏi được nhiều điều. Đó là forum Ubuntu-VN (forum.ubuntu-vn.org) và Blog của anh ZXC232 (http://zxc232.wordpress.com)

Phải nói, anh ZXC232 là một người am hiểu và rất say mê với Linux, cũng như với Phần mềm nguồn mở (PMNM). Số lượng bài viết của anh trong hơn 3 năm qua là khá lớn, và nói chung là rất có chất lượng.

Đây là đường link tới một số bài viết trên Blog của anh:

Đôi lời tâm tình với người mới tìm hiểu Linux: http://zxc232.wordpress.com/2010/02/05/doi-di%E1%BB%81u-tam-tinh-v%E1%BB%9Bi-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-m%E1%BB%9Bi-tim-hi%E1%BB%83u-linux/

LÀM GÌ SAU KHI CÀI XONG UBUNTU 9.10 (và các bản Linux khác): http://zxc232.wordpress.com/2009/11/03/lam-gi-sau-khi-cai-xong-ubuntu-9-10-va-cac-b%E1%BA%A3n-linux-khac/

Cài máy in Canon dùng driver CAPT trong Ubuntu từ 9.04 đến 10.04 (32 và 64bit): http://zxc232.wordpress.com/2010/05/18/cai-may-in-canon-dung-driver-capt-trong-ubuntu-10-04-32-va-64bit/

Cài máy in Canon trong Mandriva 2009: http://zxc232.wordpress.com/2009/03/23/cai-may-in-canon-trong-mandriva-2009/

Vài thứ lặt vặt: http://zxc232.wordpress.com/2010/06/28/vai-th%E1%BB%A9-l%E1%BA%B7t-v%E1%BA%B7t/

Ghi chép về giao diện đồ họa và card màn hình (phần 2): http://zxc232.wordpress.com/2010/05/14/ghi-chep-v%e1%bb%81-giao-di%e1%bb%87n-d%e1%bb%93-h%e1%bb%8da-va-card-man-hinh-ph%e1%ba%a7n-2/

PCLinuxOS 2010: http://zxc232.wordpress.com/2010/04/27/pclinuxos-2010/

Linux kernel làm việc như thế nào?: http://zxc232.wordpress.com/2010/03/31/linux-kernel-lam-vi%e1%bb%87c-nh%c6%b0-th%e1%ba%bf-nao/

LinuxLinks, cổng thông tin tổng hợp về Linux-phần mềm nguồn mở: http://zxc232.wordpress.com/2009/03/02/linuxlinks-c%E1%BB%95ng-thong-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-v%E1%BB%81-linux-ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-ngu%E1%BB%93n-m%E1%BB%9F/

Dọn dẹp Ubuntu (và các bản Linux khác): http://zxc232.wordpress.com/2010/03/08/d%E1%BB%8Dn-d%E1%BA%B9p-ubuntu/

Đòn quyết định của Chính phủ về phần mềm nguồn mở: http://zxc232.wordpress.com/2009/01/03/cu-ra-don-quy%E1%BA%BFt-d%E1%BB%8Bnh-c%E1%BB%A7a-chinh-ph%E1%BB%A7-v%E1%BB%81-ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-ngu%E1%BB%93n-m%E1%BB%9F/

Bạn đang dùng Linux? Có lẽ bạn còn chưa biết những điều này!: http://zxc232.wordpress.com/2008/05/02/b%E1%BA%A1n-dang-dung-linux-co-l%E1%BA%BD-b%E1%BA%A1n-con-ch%C6%B0a-bi%E1%BA%BFt-nh%E1%BB%AFng-di%E1%BB%81u-nay/

Phần mềm xử lý ảnh GIMP và GIMPshop: http://zxc232.wordpress.com/2008/01/03/ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-x%E1%BB%AD-ly-%E1%BA%A3nh-gimp-va-gimpshop/

Một số extension có ích của OpenOffice: http://zxc232.wordpress.com/2008/12/30/extension-cua-openoffice/

Vài thủ thuật cho OpenOffice Writer: http://zxc232.wordpress.com/2009/11/20/vai-th%E1%BB%A7-thu%E1%BA%ADt-openoffice-writer/

Vụ triển khai Linux lớn nhất, tiết kiệm nhất, độc đáo nhất trong giáo dục: http://zxc232.wordpress.com/2009/02/20/v%E1%BB%A5-tri%E1%BB%83n-khai-linux-l%E1%BB%9Bn-nh%E1%BA%A5t-ti%E1%BA%BFt-ki%E1%BB%87m-nh%E1%BA%A5t-trong-giao-d%E1%BB%A5c/

Lược sử Linux và ngành nghiên cứu vũ trụ: http://zxc232.wordpress.com/2009/02/25/l%C6%B0%E1%BB%A3c-s%E1%BB%AD-linux-va-nganh-nghien-c%E1%BB%A9u-vu-tr%E1%BB%A5/

Phần mềm sạch: http://zxc232.wordpress.com/2010/05/21/ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-s%E1%BA%A1ch/

Làm cho Linux nhanh hơn, nhẹ hơn và mạnh hơn: http://zxc232.wordpress.com/2009/10/28/lam-cho-linux-nhanh-h%C6%A1n-nh%E1%BA%B9-h%C6%A1n-va-m%E1%BA%A1nh-h%C6%A1n/

Làm gì sau khi cài Mandriva 2010.0: https://writer.zoho.com/public/zxc232/L%C3%A0m-g%C3%AC-sau-khi-c%C3%A0i-Mandriva-20101

Tủ áo của Linux: http://zxc232.wordpress.com/2009/09/04/t%E1%BB%A7-ao-c%E1%BB%A7a-linux/

Tổng kết hơn ba năm trời làm Đông Ki sốt!: http://zxc232.wordpress.com/2010/02/17/t%e1%bb%95ng-k%e1%ba%bft-h%c6%a1n-hai-nam-tr%e1%bb%9di-lam-dong-ki-s%e1%bb%91t/

Thay đổi màn hình khởi động, đăng nhập, nền: http://zxc232.wordpress.com/2010/06/04/thay-doi-man-hinh-khoi-dong-dang-nhap-nen/

Linux hay GNU/Linux và cấu trúc nhân Linux: http://zxc232.wordpress.com/2009/01/16/linux-hay-gnulinux-va-c%E1%BA%A5u-truc-nhan-linux/

Thêm một bộ công cụ tùy biến Linux: Ailurus: http://zxc232.wordpress.com/2010/06/03/them-m%E1%BB%99t-b%E1%BB%99-cong-c%E1%BB%A5-tuy-bi%E1%BA%BFn-linux-ailurus/

Site này hay: alternativeto.net: http://zxc232.wordpress.com/2010/06/01/site-nay-hay-alternativeto-net/

Thử chạy phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế trên Ubuntu 10.04: http://zxc232.wordpress.com/2010/05/25/th%E1%BB%AD-ch%E1%BA%A1y-ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-ke-khai-thu%E1%BA%BF-tren-ubuntu-10-04/

Multimedia trong Linux (sửa, bổ xung và hết): http://zxc232.wordpress.com/2009/12/21/multimedia-trong-linux-b%E1%BB%95-xung-va-h%E1%BA%BFt/

Vấn đề card màn hình trong Fedora 13 (tham khảo cho các bản Linux khác): http://zxc232.wordpress.com/2010/05/28/v%e1%ba%a5n-d%e1%bb%81-card-man-hinh-trong-fedora-13/


BỔ XUNG ngày 29/08/2010:

Chỉnh sửa, cải đặt thêm phần mềm cho Ubuntu 10.04: https://zxc232.wordpress.com/2010/05/19/ch%E1%BB%89nh-s%E1%BB%ADa-cai-d%E1%BA%B7t-them-ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-cho-ubuntu-10-04/

Bàn trang điểm của Ubuntu: https://zxc232.wordpress.com/2010/08/27/ban-trang-di%e1%bb%83m-c%e1%bb%a7a-ubuntu/

2 nhận xét:

  1. Cám ơn bạn nhé. Cùng một niềm say mê chung thôi mà.
    zxc232

    Trả lờiXóa
  2. Hi! Nhưng người SAY MÊ linux! Mình củng thế :D

    Trả lờiXóa