Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Cài đặt, Tùy biến và Hoàn thiện SolydX (SlolydXK), một phân phối Linux dựa trên Debian.

(Do muốn Linux được phổ biến tới nhiều người "ngoại đạo", nên bài viết gốc tôi viết bên tinhte.vn, mong các bạn thông cảm)

Đây là bài viết nhiều kỳ. Đối với Linux Mint phiên bản XfceXubuntu cũng có thể tham khảo bài viết này.

Bài viết được chia ra viết trong 10 đoạn, với các nội dung sau:

Phần I- Giới thiệu chung về Linux.

Phần II- Giới thiệu SolydX (SolydXK).

Phần III- Cài đặt SolydX.

Phần IV- Tùy biến, hoàn thiện SolydX:

IV-1. Cập nhật, chọn "gương tải" từ máy chủ (kho phần mềm chính) nhanh nhất.

IV-2. Cài đặt và Cấu hình bộ gõ Tiếng Việt IBus-Unikey.

(Phần này tôi có nhắc đến một vài cải tiến đáng khen của IBus phiên bản mới)

IV-3. Một vài tùy biến giao diện đơn giản nhưng quan trọng.

IV-4. Một số tùy biến cơ bản.

IV-5. Tùy biến các cụm Phím tắt (Keyboard shortcuts).

IV-6. Cài đặt và cấu hình LibreOffice.

IV-7. Bộ phần mềm văn phòng Kingsoft Office, phiên bản dành cho Linux.

IV-8. Tối ưu Pin cho Laptop.

IV-9. Giới thiệu FreeOffice và so sánh 3 bộ Phần mềm Văn phòng trong bài.

Mời các bạn vào đọc các nội dung chi tiết tại các link bên trên, hoặc đọc từ đầu tại đây: Cài đặt và tùy biến SolydX (một phân phối Linux dựa trên Debian)


-Theo yêu cầu của bạn đọc, bài viết được bổ sung thêm một phần: Trang điểm Desktop với conky


T.B: Xin lỗi các bạn vì đã lâu không cập nhật Blog, do nhiều việc quan trọng hơn phải làm trước.

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Dùng chung dữ liệu trong HOME giữa nhiều phân phối Linux

Trên Linux, trong HOME (thư mục của người dùng: /home/tên_user), thường có các thư mục chữa dữ liệu mặc định như "Tài liệu" (Documents), "Tải về" (Downloads), "Ảnh" (Pictures), "Ảnh động" (Videos), "Chung" (Public), "Nhạc" (Music), "Mẫu" (Templates), và nếu dùng Ubuntu thì có thêm thư mục "Ubuntu One". Như vậy, với người cài nhiều phân phối Linux trên 1 máy, thì có cách nào thuận tiện và đơn giản để sử dụng chung các thư mục dữ liệu này?

Tôi thì chọn cách sử dụng các liên kết mềm.

Đầu tiên, tôi tạo sẵn các thư mục để chữa dữ liệu mặc định như đã nói ở trên (có thể đặt tên chúng tùy ý), trong một thư mục HOME ở một phân vùng riêng chuyên chứa dữ liệu. Sau đó, cũng trong thư mục HOME này, tôi tạo sẵn các Link mềm cho chúng, lưu ý là tên các Link này phải khác với thư mục gốc, vì chúng cùng nằm chung trong 1 thư mục với nhau. Hoặc nếu tạo link trong 1 thư mục LINK riêng thì có thể để tên giống nhau.

Sau đó, mỗi khi cài một bản phân phối Linux mới, tôi chỉ việc copy các Link này vào HOME của người dùng là xong.

- Ảnh 1 - Thư mục HOME gốc tôi đặt trong phân vùng sda9 (có tên là Linux). Phân vùng này được khai báo để gắn cố định vào thư mục "/mnt/Linux" trong Ubuntu lúc cài đặt nó:


Lưu ý, tên các thư mục dữ liệu mặc định được khai báo trong file "/home/tên_user/.config/user-dirs.dirs". Ta có thể sửa tùy ý, nhưng phải có sự đồng nhất giữa tên và vị trí các Link với nội dung trong file nói trên.

Ví dụ, đây là nội dung file "user-dirs.dirs" của tôi trên Linux Mint 11 LXDE:

# This file is written by xdg-user-dirs-update
# If you want to change or add directories, just edit the line you're
# interested in. All local changes will be retained on the next run
# Format is XDG_xxx_DIR="$HOME/yyy", where yyy is a shell-escaped
# homedir-relative path, or XDG_xxx_DIR="/yyy", where /yyy is an
# absolute path. No other format is supported.
#
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Desktop"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/Downloads"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/Documents/Templates"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/Documents/Public"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Documents"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/Documents/Music"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/Documents/Pictures"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/Documents/Videos"


- Ảnh 2 - HOME của tôi trên Linux Mint 11 LXDE, với các các thư mục chữa dữ liệu mặc định là các Link mềm:


Còn để tạo Link mềm thì ta có thể sử dụng lệnh "ln". Chẳng hạn như mở Cửa sổ lệnh trong thư mục LINK, rồi chạy lệnh:

ln -s /đường_dẫn/Documents

Như vậy thì một Link mềm trỏ tới thư mục "/đường_dẫn/Documents", cũng có tên là Documents được tạo ra ngay trong thư mục LINK

- Ảnh 3 - Thư mục HOME gốc của tôi trên phân vùng Linux, có cả các Link mềm được tạo sẵn (Tên các Link và tên các Thư mục gốc được đặt khác nhau):Xem bài viết này và bình luận trên diễn đàn Ubuntu-VN: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=86&t=18382