Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

Một số TUT và bài viết hay trên Ubuntu-VN

Có thể các bài viết này đã cũ, tuy nhiên, bạn vẫn có thể học hỏi được nhiều điều bổ ích:

- Tổng hợp cách thức khởi động song song giữa Windows và Linux...: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=7&t=443

- Hướng dẫn về WINE, chương trình giả lập Windows để cài được các phần mềm của Windows trên Linux: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=101&t=527

- Chia sẻ (Share) thư mục giữa các máy tính trong mạng nội bộ (mạng Lan), kể cả giữa Windows và Linux: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=59&t=571

- Xây dựng hệ thống mạng tích hợp Ubuntu và Windows: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=56&t=4135
(Bài này hình như copy từ đây: http://chanret.com/showthread.php?p=6112)

- Vấn đề với samba: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=59&t=8918

- Quản lí bộ khởi động GRUB bằng QGRUBEditor (Bây giờ là Grub v2 rồi, có thể bài này không còn hợp thời nữa, lúc nào rảnh mình sẽ kiểm tra sau): http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=51&t=594

- Ubuntu Tweak - Tùy chỉnh, cấu hình Ubuntu: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=51&t=1001

- Từ điển Stardict: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=17&t=336

- GoldenDict - xứng đáng là người kế vị StarDict: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=99&t=7241

- Phân quyền trong Linux với các lệnh CHOWN, CHGRP và CHMOD: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=51&t=284

- Các kinh nghiệm nhỏ nhặt về ubuntu: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=86&t=7581

Còn nhiều thứ nữa, các bạn tự tìm trên Ubuntu-VN nhé

BỔ XUNG ngày 19/06/10:

- Căn bản về sử dụng lệnh trong linux: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=51&t=153

- Mỗi ngày một lệnh: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=51&t=185

BỔ XUNG ngày 04/07/10:

- Đánh giá phần mềm biên tập phim OpenShot: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=93&t=10398

BỔ XUNG ngày 05/07/10:

- Cách tăng giới hạn RAM (< 4G) cho Ubuntu Desktop 32bit: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=24&t=2651

BỔ XUNG ngày 29/07/10:

- Tự tạo 1 bản Ubuntu liveCD với tùy chỉnh cho riêng mình: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=58&t=7457

BỔ XUNG ngày 07/08/10:

- Backup/Restore Linux với lệnh Tar: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=101&t=10629

- Demo Backup/Restore Linux với lệnh Tar: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=101&t=10664

- Không Autolock screen khi đang xem movie = VLC thế nào?: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?p=106071#p106071

- Khôi phục file đã bị xóa trên phân vùng của Ubuntu: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=101&t=7616

BỔ XUNG ngày 07/09/10:

- Các tập lệnh Linux dành cho người dùng cơ bản (PDF, 2 trang): http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=38&t=962

- Cẩm nang người dùng GIMP tiếng việt (GIMP v2.2): http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=38&t=1329

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét