Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2010

Hình ảnh CÀI ĐẶT Linux Mint 9

Linux Mint là hệ điều hành dựa trên Ubuntu và Debian. Nó thường ra phiên bản mới sau phiên bản của Ubuntu khoảng 3 tuần. Nhiều người đánh giá Linux Mint như là một sự hoàn thiện và thăng hoa cho Ubuntu. Bản thân tôi cũng đồng ý với quan điểm đó.

Linux Mint 9 là phiên bản dựa trên Ubuntu 10.04 LTS. Bởi vậy, cách thức cài đặt nó cũng tương tự cách cài đặt Ubuntu 10.04 (Chi tiết xin xem ở Blog trước)

Chọn ngôn ngữ:
Từ Linux Mint 9 - install

Chọn múi giờ:
Từ Linux Mint 9 - install

Chọn kiểu bàn phím:
Từ Linux Mint 9 - install

Chọn phân vùng ổ đĩa để cài đặt:
Từ Linux Mint 9 - install
Từ Linux Mint 9 - install
Từ Linux Mint 9 - install
Từ Linux Mint 9 - install

Nhập thông tin:
Từ Linux Mint 9 - install

Nhập tài liệu từ Hệ điều hành đã cài hoặc bỏ qua:
Từ Linux Mint 9 - install

Cài đặt:
Từ Linux Mint 9 - install
Từ Linux Mint 9 - install
Từ Linux Mint 9 - install
Từ Linux Mint 9 - install
Từ Linux Mint 9 - install
Từ Linux Mint 9 - install
Từ Linux Mint 9 - install

Màn hình chào mừng sau khi đã cài xong và khởi động lại:
Từ Linux Mint 9 - installKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét