Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

CÀI ĐẶT Archlinux BẰNG FILE "ISO" từ trong Linux Mint - phần 1

Cách cài đặt này có 3 ưu điểm chính:

Ưu điểm thứ 1 là trong lúc vừa cài đặt Archlinux mà ta lại vừa có thể làm được các việc khác trên Linux Mint. Ưu điểm thứ 2 là khi cần ta có thể dễ dàng tham khảo các tài liệu, thông tin đã lưu trên máy hoặc từ Internet. Ưu điểm thứ 3 giao diện cài đặt dòng lệnh của Archlinux trở thành giống như GUI và dùng được chuột.

Lưu ý:
File ISO tôi dùng trong bài viết này là "archlinux-2010.05-core-dual.iso"
Hệ thống Archlinux tôi sẽ cài là x86_64 (64-bit)
Nếu bạn muốn cài hệ thống 32-bit thì thay những chỗ có từ "x86_64" thành "i686"

Trong "Bước 1" ở bên dưới, Linux Mint cần phải có sẵn gói phần mềm "squashfs-tools". Để cài thêm nó, ta có thể dùng công cụ Synaptic, hoặc có thể dùng lệnh như sau:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install squashfs-toolsBước 1: CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Chuyển sang người chủ ROOT:

$ su

Tạo thư mục /arch-iso và /arch-iso/iso:

# mkdir -p /arch-iso/iso

Gắn file "ISO" đã nói ở trên vào thư mục /arch-iso/iso:

# mount -o loop /đường_dẫn/archlinux-2010.05-core-dual.iso /arch-iso/iso

Trích xuất file "root-image.sqfs" ở trong thư mục /arch-iso/iso/x86_64:

# cd /arch-iso
# unsquashfs iso/x86_64/root-image.sqfs


Vậy là file "root-image.sqfs" đã được trích xuất vào thư mục /arch-iso/squashfs-root. Nó chính là môi trường ta phải Chroot vào để chạy chương trình cài đặt Archlinux.

Nếu muốn cài Archlinux từ các gói chứa sẵn trong file ISO, bạn phải copy file "core-pkgs.sqfs" ở trong thư mục /arch-iso/iso/x86_64 vào thư mục /arch-iso/squashfs-root:

# cp /arch-iso/iso/x86_64/core-pkgs.sqfs /arch-iso/squashfs-root


Bước 2: CHROOT VÀO MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

# mount -t proc proc /arch-iso/squashfs-root/proc
# mount -t sysfs sys /arch-iso/squashfs-root/sys
# mount -o bind /dev /arch-iso/squashfs-root/dev
# chroot /arch-iso/squashfs-root /bin/bashBước 3: CÀI ĐẶT Archlinux

Để cài Archlinux từ các gói chứa sẵn trong file "core-pkgs.sqfs" đã nói ở trên, ta còn cần phải gắn nó vào thư mục /src/core/pkg của môi trường CHROOT này:

# mkdir -p /src/core/pkg
# mount -o loop -t squashfs core-pkgs.sqfs /src/core/pkg


Khởi động trình cài đặt:

# aif -p interactive

Từ Arch-chroot

Bây giờ ta có thể cài đặt bình thường như cách cài đặt từ đĩa CD. Lưu ý là phải tháo gắn các phân vùng dự định cài Archlinux ra khỏi hệ thống Linux Mint.

Tham khảo: http://tutroc77.blogspot.com/2010/05/cai-at-archlinux-201005-phan-1.html

Bạn cũng có thể tham khảo thêm ở các bài viết:

http://tutroc77.blogspot.com/2010/06/cai-at-archlinux-201005-phan-2.html
http://tutroc77.blogspot.com/2010/06/cai-at-tuy-bien-archlinux-ep-tien-dung.html
http://tutroc77.blogspot.com/2010/06/cai-at-tuy-bien-archlinux-ep-tien-dung_17.html
http://tutroc77.blogspot.com/2010/06/kinh-nghiem-ve-catalyst-va-xfce-tren.html


Còn tiếp...

PHẦN 2: Trường hợp chọn CÀI Archlinux trực tiếp TỪ CÁC GÓI TRÊN NET, thoát khỏi Chroot, cập nhật và CÀI CÁC GÓI cho Archlinux THÔNG QUA CHROOT
...

Xem bài viết này và bình luận trên Ubuntu-VN: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=78&t=10519

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét