Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

CẤU HÌNH SLiM - Trình quản lý đăng nhập hạng nhẹ, trên Archlinux

SLiM là một trình quản lý đăng nhập tương tự như KDM của KDE ,hoặc GDM của GNOME. Nhưng nó nhẹ hơn và các tính năng cũng đơn giản hơn 2 trình đăng nhập kia. Tuy đơn giản, nhưng SLiM cũng hỗ trợ đăng nhập đa phiên (nhiều môi trường giao diện khác nhau). Lựa chọn đăng nhập vào các môi trường bằng cách nhấn phím F1. SLiM thường được dùng kết hợp với các môi trường giao diện nhẹ như Openbox hoặc LXDE để tạo thành một hệ thống Linux gọn nhẹ, nhanh nhẹn.

Theo trang web http://slim.berlios.de/manual.php thì SLiM còn cho phép tắt máy, khởi động lại, ngủ đông, thoát ra giao diện dòng lệnh và mở cửa sổ Terminal từ màn hình đăng nhập của SLiM. Tuy nhiên, theo thử nghiệm của tôi thì hiện nay chỉ có thể tắt máy và khởi động lại mà thôi.

Muốn tắt máy thì ta gõ "halt" vào mục "username", rồi nhập password của Root, còn muốn khởi động lại thì gõ "reboot" vào mục "username", rồi cũng phải nhập password của Root.

Tham khảo: http://wiki.archlinux.org/index.php/SLiM

Trình quản lý đăng nhập SLiM trên TinyMe

Lệnh cài đặt SLiM:

# pacman -S slim

Cài Themes cho SLiM:

# pacman -S slim-themes archlinux-themes-slim

Các Themes của SLiM sẽ được cài vào thư mục "/usr/share/slim/themes"

Sau đó thêm "slim" vào mục DAEMONS trong file "/etc/rc.conf". Lưu ý là trong mục DAEMONS không được kích hoạt trình quản lý đăng nhập nào khác (chẳng hạn như kdm hoặc gdm)

Ví dụ:

DAEMONS=(@syslog-ng dbus hal @laptop-mode !network @wicd @alsa !kdm slim)

Để cấu hình SLiM, ta quan tâm tới 2 file, 1 là file ẩn "/home/tên_user/.xinitrc", 2 là file "/etc/slim.conf"

Dưới đây là ví dụ về cách cấu hình SLiM, để quản lý đăng nhập cho 4 môi trường KDE, Xfce, LDXE và Openbox:


1. Sửa file "/home/tên_user/.xinitrc", thêm vào cuối nội dung sau:

# Bắt đầu
DEFAULT_SESSION=startkde

case $1 in
kde)
       exec ck-launch-session startkde
       ;;
xfce)
       exec ck-launch-session startxfce4
       ;;
lxde)
       exec ck-launch-session startlxde
       ;;
openbox)
       exec ck-launch-session openbox-session
       ;;
*)
       exec $DEFAULT_SESSION
       ;;
esac
# HếtLưu ý, ở mục DEFAUTLS_SESSION không dùng được biến "ck-launch-session" khi hệ thống cài nhiều môi trường giao diện khác nhau. Như vậy là khi đăng nhập bằng Defaults thì trên Menu sẽ không có các nút lệnh Shutdown và Restart. Khi đó không nên đăng nhập bằng Defaults, mà ta nên ấn phím F1 rồi chọn được môi trường đăng nhập thích hợp.

Chọn phiên đăng nhập LXDE với trình quản lý đăng nhập SLiM trên Archlinux


2. Sửa file "/etc/slim.conf"

Trong file này có nhiều mục cấu hình, nhưng bình thường thì ta chỉ cần cấu hình cho 2 mục dưới đây:

2.1. Tìm đến mục SESSIONS:
sessions xfce4,icewm,wmaker,blackbox

Sửa thành như sau:
#sessions xfce4,icewm,wmaker,blackbox
sessions kde,xfce,lxde,openbox


Lưu ý: Tên và thứ tự các mục kde, xfce, lxdeopenbox ở đây tương ứng với tên và thứ tự các mục kde), xfce), lxde)openbox) trong file "/home/tên_user/.xinitrc"

2.2. Tìm đến mục CURENT_THEME:
current_theme default

Sửa thành như sau:
#current_theme default
current_theme lake,archlinux-simplyblack,archlinux-soft-grey,wave


Lưu ý: lake, archlinux-simplyblack, archlinux-soft-greywave là tên các Themes của SLiM trong thư mục "/usr/share/slim/themes" mà tôi thích

Như vậy là mỗi lần khởi động, SLiM sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 Themes được khai báo ở trên.*** Mẹo CẤU HÌNH file ~/.xinitrc

File ".xinitrc" bên trên cấu hình theo hướng dẫn trên WIKI của Archlinux. Nhưng cách đó sẽ có lỗi nếu dùng biến "ck-launch-session" ở mục DEFAUTLS_SESSION. Cho nên, tôi đã thử loại bỏ mục DEFAUTLS_SESSION và thấy kết quả tốt.

Bây giờ, nội dung file ".xinitrc" sẽ có dạng như sau (Phần cấu hình cho SLiM):

......
# Bắt đầu
case $1 in
kde)
       exec ck-launch-session startkde
       ;;
xfce)
       exec ck-launch-session startxfce4
       ;;
lxde)
       exec ck-launch-session startlxde
       ;;
openbox)
       exec ck-launch-session openbox-session
       ;;
openbox-kde)
       exec ck-launch-session openbox-kde-session
       ;;
*)
       exec ck-launch-session startkde
       ;;
esac
# Hết


Lưu ý: Mục *) ở đây chính là mục DEFAULTS (Mặc định - Không phải ấn F1), ta có thể cấu hình nó để khởi động vào giao diện nào tùy ý.

Còn trường hợp bạn chỉ cài 1 giao diện duy nhất, GNOME chẳng hạn, thì nội dung file ".xinitrc" chỉ cần như sau (Phần cấu hình cho SLiM):

......
# Bắt đầu
exec ck-launch-session gnome-session
# HếtXem bài viết này và bình luận trên Ubuntu-VN: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=78&t=10650

1 nhận xét:

  1. BỔ XUNG ngày 16-07: Mẹo CẤU HÌNH file ~/.xinitrc

    (Xem phần cuối bài bên trên)

    Trả lờiXóa