Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010

Bổ sung DNS trên Wicd là dùng được FACEBOOK

Tôi đang dùng mạng VNPT, vẫn vào Facebook bình thường với DNS từ Hồng Kông:

Đây là WICD, đang nối mạng qua Wifi:

Từ Software

Chọn Tab "Preferences", đánh dấu vào mục "Use Global DNS Servers" rồi nhập địa chỉ máy chủ DNS vào:

Từ Software

"203.119.8.106" là máy chủ vnnic VN (nscache1.vnnic.net.vn), cái này nhanh nhưng không cho vào Facebook.

"210.245.0.180" là máy chủ FPT VN (fdns1.fpt.vn), cái này cũng nhanh nhưng cũng không cho vào Facebook.

Còn cái cuối cùng "210.0.128.10" là máy chủ On-Nets 15 HK từ Hồng Kông (dns15.on-nets.com), tốc độ không đến nỗi nào và cho phép vào Facebook.

Cũng muốn thêm vài cái DNS nữa, nhưng Wicd chỉ có 3 dòng để nhập địa chỉ, nên đành vậy.

Sau đó cấu hình Mạng, đây là cấu hình Wifi của tôi, đánh dấu chọn vào mục "Use Global DNS Servers" là được:

Từ Software

Mấy cái địa chỉ DNS và thông số của nó có được là nhờ chạy phần mềm "NameBench":

Từ Software


Có chỗ này tôi không rõ:

Trong phần cấu hình "Use Global DNS Server" (ảnh giữa), có 2 mục là "DNS domain" và "Search domain". Không hiểu 2 mục này để làm gì.


Xem bài viết này và bình luận trên Ubuntu-VN: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=59&t=10571

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét