Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

REPO.ARCHLINUX.FR - Kho bổ sung cho Archlinux

Địa chỉ kho: http://repo.archlinux.fr

Kho này có nhiều gói phần mềm hay, như gói "yaourt" (bình thường phải cài gói này thông qua AUR), hay gói "bin32-wine" (WINE 32-bit dành cho Archlinux x86_84)

Thêm kho này bằng cách sửa file /etc/pacman.conf

# nano /etc/pacman.conf

Đối với Archlinux 32-bit, thêm vào cuối 2 dòng sau:

[archlinuxfr]
Server = http://repo.archlinux.fr/i686


Đối với Archlinux 64-bit, thêm vào cuối 2 dòng sau:

[archlinuxfr]
Server = http://repo.archlinux.fr/x86_64


Bây giờ, để cài đặt YAOURT, chỉ cần dùng pacman:

# pacman -Sy
# pacman -S yaourt


Thật đơn giản

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét