Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

CÀI ĐẶT Archlinux BẰNG FILE "ISO" từ trong Linux Mint - phần 2

(Tiếp theo phần 1: http://tutroc77.blogspot.com/2010/07/cai-at-archlinux-bang-file-iso-tu-trong.html)


CÀI ĐẶT HỆ THỐNG Archlinux CƠ BẢN:

(Tôi không trình bày tỉ mỉ, vì đã có trong những Blog trước)

Bước 1 trong 8 bước cài đặt Archlinux cơ bản là chọn nguồn cài, "Select Source". Ở đây, tôi sẽ chọn nguồn cài từ kho của Arch trên Net:

Từ Arch-chroot

Arch sẽ nhắc ta thiết lập mạng:

Từ Arch-chroot
Từ Arch-chroot
Ảnh trên tôi chọn "eth1", vì trên Linux Mint tôi đang nối mạng qua Wifi

Sau đó ta cần chọn mirror tốt nhất, tôi vẫn chọn "ftp.tku.edu.tw" của Taiwan:

Từ Arch-chroot

Đến bước cài đặt thứ 2 là "Set Clock", ở mục 2 của bước này, "Set time and date", nhân thể đã nối mạng, tôi chọn đồng bộ hóa với đồng hồ máy chủ trên Net thông qua gói phần mềm NTP:

Từ Arch-chroot
Từ Arch-chroot

Đến bước 3 "Prepare Hard Driver (s)", tôi chọn luôn mục 3 của nó, vì tôi đã phân vùng ổ cứng bằng GPARTED trên Linux Mint từ trước:

Từ Arch-chroot
Từ Arch-chroot
Từ Arch-chroot
Hình trên cho thấy, tôi đã đặt tên cho phân vùng 3 để cài Archlinux là "Arch"

Tôi không chọn phân vùng riêng cho BOOT, nên Arch có hỏi lại:

Từ Arch-chroot

Trên máy tôi dùng vài bản phân phối Linux khác nhau, nên trong file "/etc/fstab" của các Distro tôi không dùng UUID cho phân vùng SWAP, vì chúng dùng chung nhau cùng 1 phân vùng, khi cài Distro mới nó "format" lại phân vùng đó thì UUID lại bị thay đổi. (Có thể sửa file FSTAB ở bước 6):

Từ Arch-chroot

Đến bước 6, khi sửa file "/etc/pacman.conf" tôi thêm luôn "mirror" của mấy kho hay dùng vào. Đó là kho của KDEmod và kho của Archlinux.fr, kho cho Catalyst-ATI tôi cũng thêm vào nhưng không kích hoạt:

Từ Arch-chroot

Sửa xong các file cấu hình, nhập password cho Root xong thì "Done" để sang bước 7:

Từ Arch-chroot

Đến bước 7, tôi cài GRUB vào cùng phân vùng cài Arch luôn, vì tôi dùng GRUB 2 của Linux Mint làm khời động chung cho tất cả các hệ điều hành trên máy:

Từ Arch-chroot


THOÁT KHỎI MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT:

# umount /src/core/pkg
# umount /mnt
# exit
# umount /arch-iso/squashfs-root/dev
# umount /arch-iso/squashfs-root/sys
# umount /arch-iso/squashfs-root/proc
# exit
# exit


Không biết có phải dùng thêm lệnh này hay không (làm xong không ghi lại nên không nhớ):

# umount /arch-iso/squashfs-root/mnt


Vậy là đã trở về Linux Mint, ta sẽ cập nhật lại GRUB 2 để thêm mục khởi động cho Archlinux:

$ sudo update-grub



TIẾP TỤC CÀI ĐẶT Archlinux THÔNG QUA CHROOT:

Bạn có thể khởi động lại máy để vào Archlinux và cài đặt tiếp, còn tôi vẫn ở trên Linux Mint:

Click chuột vào phân vùng đã cài Arch, còn tôi đã đặt tên nó là Arch ở bước cài đặt số 3 bên trên. Vậy là nó sẽ được "mount" vào /media/Arch.

Mở trình dòng lệnh Terminal ngay trong thư mục /media/Arch để đỡ phải gõ lệnh dài. Ở Blog phần 1 tôi đã trình bày các lệnh đầy đủ để tạo môi trường CHOORT, còn đây là các lệnh ngắn hơn. Lưu ý là tôi đang ở ngay trong thư mục /media/Arch

$ su
# mount --bind /proc proc (hoặc: # mount -t proc proc proc)
# mount --bind /sys sys (hoặc: # mount -t sysfs sys sys)
# mount --bind /dev dev (hoặc: # mount -o bind /dev dev)
# chroot /media/Arch



Xong rồi thì nối mạng cho Arch:

# dhcpcd eth0

Tôi dùng Wifi nên lệnh sẽ hơi khác:

# dhcpcd eth1


Vậy là có thể cập nhật hoặc cài đặt tiếp được rồi:

# pacman -Syu

Từ Arch-chroot


Cài xong thì thoát ra:

# umount dev
# umount sys
# umount proc
# exit
# exit

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét