Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

Kích hoạt Anti-Aliasing (làm mịn) cho Fonts chữ, trong Openbox và LXDE

Khi sử dụng Openbox, LXDE, hoặc những môi trường giao diện đồ họa thuộc loại nhẹ khác, người dùng cần phải cấu hình, tùy chỉnh một số thứ, thì mới có thể sử dụng chúng thuận tiện và mượt mà gần bằng các môi trường dạng đầy đủ, đồ sộ như KDE hay GNOME.

Bài viết này trình bày cách thức kích hoạt chế độ Anti-Aliasing (khử răng cưa - làm mịn) cho Fonts chữ, trong môi trường Openbox và LXDE, với 2 Distro là Ubuntu và Archlinux.

(Những cấu hình, tùy chỉnh khác sẽ được đề cập trong các Blog sau)


Đối với Archlinux, dù sử dụng Openbox hay LXDE, chỉ cần tạo file "~/.Xdefaults" với nội dung như sau:

# Bắt đầu:

Xft.dpi:       96
Xft.hinting:   true
Xft.hintstyle: hintslight
Xft.antialias: true
Xft.rgba:      rgb

# Hết!Còn đối với Ubuntu, nếu chỉ dùng Openbox mà không kết hợp với các gói khác từ LXDE như LXPanel chẳng hạn. Thì cũng chỉ tạo file ~/.Xdefaults như với Archlinux là được.

Tuy nhiên, khi sử dụng Openbox kết hợp với các gói từ LXDE, hoặc khi dùng LXDE ta cần phải tạo file "~/.Xresources" cũng với nội dung như trên:

# Bắt đầu:

Xft.dpi:       96
Xft.hinting:   true
Xft.hintstyle: hintslight
Xft.antialias: true
Xft.rgba:      rgb

# Hết!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét