Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2010

Boot từ file ISO loại Live CD, của họ Ubuntu, với GRUB 2

Trước đây tôi đã viết 1 Blog hướng dẫn cách cài đặt các Distro họ Ubuntu từ ổ cứng. Bài viết đó tôi chia ra 2 trường hợp đối với "Live CD" và "Install CD". Install CD thì dùng trực tiếp file ISO, còn Live CD thì phải trích xuất nội dung file ISO ra... (Bài viết đó ở đây: http://tutroc77.blogspot.com/2010/07/cai-at-ubuntu-linux-mint-ubuntu-studio.html)

Còn bài viết này là kinh nghiệm tôi đã boot thành công bằng file ISO dạng "Live CD", với Grub 2. Cụ thể như sau:


Trên phân vùng "/dev/sda6" (Phân vùng số 6), định dạng Ext3, tôi có 3 file ISO là "ubuntu-10.04-desktop-i386.iso", "linuxmint-9-gnome-cd-amd64.iso", và "linuxmint-9-lxde-cd-i386.iso"

Đầu tiên tôi thêm 3 mục khởi động vào file "/etc/grub.d/40_custom", với nội dung như sau:


menuentry "ISO Ubuntu32 -loop (sda6)" {
   loopback loop (hd0,6)/ubuntu-10.04-desktop-i386.iso
   linux (loop)/casper/vmlinuz boot=casper iso-scan/filename=/ubuntu-10.04-desktop-i386.iso noeject noprompt --
   initrd (loop)/casper/initrd.gz
}

menuentry "ISO Mint64 -loop (sda6)" {
   loopback loop (hd0,6)/linuxmint-9-gnome-cd-amd64.iso
   linux (loop)/casper/vmlinuz boot=casper iso-scan/filename=/linuxmint-9-gnome-cd-amd64.iso noeject noprompt --
   initrd (loop)/casper/initrd.lz
}

menuentry "ISO MintLXDE -loop (sda6)" {
   loopback loop (hd0,6)/linuxmint-9-lxde-cd-i386.iso
   linux (loop)/casper/vmlinuz boot=casper iso-scan/filename=/linuxmint-9-lxde-cd-i386.iso noeject noprompt --
   initrd (loop)/casper/initrd.lz
}Sau đó chạy lệnh cập nhật Grub:

$ sudo update-grub


Reboot và chọn mục khởi động có tên là "ISO Ubuntu32 -loop (sda6)"

hoặc "ISO Mint64 -loop (sda6)"

hoặc "ISO MintLXDE -loop (sda6)"Lưu ý:

File "initrd" nằm trong thư mục casper bên trong file ISO của Distro thuộc họ Ubuntu có 2 dạng

- Nếu thuộc dòng Ubuntu là initrd.gz

- Còn thuộc dòng Linux Mint là initrd.lz

Tốt nhất ta nên kiểm tra nội dung file ISO, bằng cách "mount" nó hoặc dùng 1 phần mềm như IsoMasterTham khảo nội dung tương tự và bình luận trên Ubuntu-VN: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=58&t=10777&p=106169#p106169

2 nhận xét:

 1. Trích bình luận trên Ubuntu-VN của anhlathaycuaem:

  đã test thành công PartedMagic 5.5 trên phân vùng Fat32 , bây giờ tha hồ backup

  menuentry "ISO PartedMagic -Recovery tool (sda2)" {
  loopback loop (hd0,2)/pmagic-5.5.iso
  linux (loop)/pmagic/bzImage boot=live isoloop=/dev/sda2/pmagic-5.5.iso noeject noprompt --
  initrd (loop)/pmagic/initramfs
  }

  (Nguồn: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=86&t=10097&start=10)

  Trả lờiXóa
 2. Lưu ý:

  File "initrd" nằm trong thư mục "casper" bên trong file ISO của Distro thuộc họ Ubuntu có 2 dạng

  - Nếu thuộc dòng Ubuntu là "initrd.gz"

  - Còn thuộc dòng Linux Mint là "initrd.lz"

  Trả lờiXóa