Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Một số CẤU HÌNH bổ sung cho CrunchBang 10

A. *** Cài phần mềm từ kho PPA của Ubuntu:

CrunchBang bây giờ không còn xây dựng dựa trên Ubuntu nữa, nên đa số các phần mềm từ kho của Ubuntu không cài được cho CrunchBang. Tuy nhiên vẫn có 1 số phần mềm của Ubuntu cài được cho CrunchBang. Khả năng cao nhất là các phần mềm không cần thêm các gói phụ thuộc.

Có 2 kho PPA của Ubuntu mà tôi đã dùng được. 1 là PlayOnLinux và 2 là Ubuntu-VN. Tuy nhiên, IBus-Unikey trong kho Ubuntu-VN thì không cài được cho CrunchBang (Scim-Unikey có lẽ cũng không cài được).


1- Thêm kho "PlayOnLinux" từ PPA bằng cách chạy 2 lệnh:

sudo wget http://deb.playonlinux.com/playonlinux_maverick.list -O /etc/apt/sources.list.d/playonlinux.list

sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com E0F72778C4676186


Lệnh đầu tiên có thể thay bằng lệnh dưới đây cũng được:

sudo wget http://deb.playonlinux.com/playonlinux_lucid.list -O /etc/apt/sources.list.d/playonlinux.list


Sau đó tiến hành cài đặt bình thường. Có thể cài bằng lệnh sau:

sudo apt-get update
sudo apt-get install playonlinux


Tham khảo: http://www.ubuntuupdates.org/ppas/50


2- Thêm kho "Ubuntu-VN" từ PPA theo 2 bước:

Bước 1 là thêm dòng dưới đây vào file "/etc/apt/sources.list":

deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-vn/ppa/ubuntu TÊN_PHIÊN_BẢN_UBUNTU main

(Lưu ý: thay "TÊN_PHIÊN_BẢN_UBUNTU" bằng "maverick" hoặc "lucid" cũng được)

Bước 2 là thêm khóa của PPA này bằng cách chạy lệnh:

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 81E7FE09

Tham khảo: https://launchpad.net/~ubuntu-vn/+archive/ppaB. *** Một số Cấu hình khác:

Đây là 1 số cấu hình của CrunchBang mà tôi đã thực hiện


1- Chỉnh sửa "tint2" (thanh Panen) bằng cách vào "Menu" rồi vào mục: Settings --> tint2 Panel Config --> Edit config file

- Thay đổi kích thước tint2 --> Tìm dòng 63 có nội dung:
panel_size = 98% 28
(Tôi không nhớ ban đầu có đúng là "98% 28" hay không).

Rồi sửa thành:
panel_size = 100% 27


- Cho tint2 tự động ẩn --> Tìm dòng 72 có nội dung:
autohide = 0

Rồi sửa thành:
autohide = 1


2- Thêm PHÍM TẮT bằng cách vào "Menu" rồi vào mục: Settings --> Openbox Config --> Edit rc.xml

Tạo phím tắt "Windows + c" cho phần mềm Máy tính cá nhân SpeedCrunch (tôi cài thêm):

Trong phần [!-- Keybindings for running applications --] (bắt đầu từ dòng 252), tôi thêm vào dưới dòng 319 nội dung như sau:

(Lưu ý, trong Blog này không viết được 2 ký tự "bé hơn" và "lớn hơn". Do đó tôi thay chúng bằng tương ứng bằng 2 ký tự "[" và "]")

[keybind key="W-c"]
[action name="Execute"]
[startupnotify][enabled]true[/enabled][name]Calculator[/name][/startupnotify]
[command]speedcrunch[/command]
[/action]
[/keybind]3- Chỉnh sửa "Conky" bằng cách vào "Menu" rồi vào mục: Settings --> Conky Config --> Edit conkyrc

Thêm dòng ghi chú cho phím tắt bên trên mới tạo ở phần trên --> Ở dưới mục "SHORTCUT KEYS" tôi thêm 1 dòng:

Super+c$alignr Calculator


4- Thêm ảnh vào "Nitrogen", chương trình quản lý Wallpaper:

Trong thư mục "~/images/wallpapers", mở Cửa sổ dòng lệnh Terminal rồi chạy lệnh:

ln -s /đường_dẫn/thư_mục_chứa_ảnh

(Tức là tạo liên kết từ trong thư mục "wallpapers" tới thư mục chứa ảnh nền của ta)C. *** Thêm tài khoản "Dropbox" trong CrunchBang theo 2 bước:

Bước 1 là thêm thư mục ".dropbox-2" trong thư mục HOME


Bước 2 là khai báo vào file "~/.bashrc" lệnh tắt như sau:

alias dbox2='HOME=$HOME/.dropbox-2 cb-dropbox-pipemenu --start-dropbox'


Bây giờ, để chạy tài khoản Dropbox thứ 2 này, trong Cửa sổ dòng lệnh Terminal, ta chỉ cần chạy lệnh:

dbox2

(Lưu ý: lần đầu tiên chạy lệnh này sẽ mất thời gian khoảng 15 phút hoặc lâu hơn)*** Nhân tiện cũng đề cập luôn cách Thêm tài khoản Dropbox cho đa số các Distro Linux khác:

Bước 1 cũng là thêm thư mục ".dropbox-2" trong HOME


Bước 2 là tạo lệnh tắt cho chuỗi lệnh sau:

HOME=$HOME/.dropbox-2 /usr/bin/dropbox start -i


Nếu dùng lệnh tắt là "dbox2" thì dòng khai báo trong file "~/.bashrc" sẽ như sau:

alias dbox2='HOME=$HOME/.dropbox-2 /usr/bin/dropbox start -i'(Xem bài viết này và bình luận trên Ubuntu-VN: hhttp://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=78&t=14581&p=128950#p128950)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét